Wydarzenia cykliczne, odbywające się corocznie

( terminy przybliżone – podajemy adresy stron www do weryfikacji daty i uzupełnienia informacji )

 

Rodzaj wydarzenia

Kiedy

Wydarzenie

Gdzie

Religijne

Wielki Tydzień

Droga krzyżowa

na Perzową Górę

Strawczyn – Hucisko –Perzowa Góra

Religijne

Tydzień po Świętach Wielkanocnych

Droga Światła

Perzowa Góra-Strawczyn

Cywilne

1-3 maja

Rajd pieszy 100 km: Gołoszyce-Strawczynek

Strawczynek

Religijne

Czerwiec II połowa (niedziela)

Msza na Perzowej Górze

Hucisko-Perzowa Góra

Religijne

Sierpień II połowa (niedziela)

Msza na Perzowej Górze

Hucisko-Perzowa Góra

Cywilne

II połowa sierpnia

Strawczynada

Strawczyn

Cywilne

Często

Koncerty, wystawy

Oblęgorek Muzeum

Cywilne

Często

Imprezy sportowe, kulturalne

Gminny Ośrodek Kultury – Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Cywilne

II połowa października

Hubertus

Oblęgorek – Sienkiewiczówka k. muzeum