GRAFIKA DZIEJÓW
Motywy historyczne w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Kielcach
27 kwietnia – 15 października 2017 r.

Wystawa prezentuje grafiki poświęcone historii Polski, powstałe w XIX w., w okresie popularności tej tematyki spowodowanej utratą niepodległości kraju. Prace pochodzą
z różnych ośrodków artystycznych: z Warszawy, Krakowa i Lwowa, kilka zostało wykonanych w Niemczech i Francji. Większość stanowią grafiki reprodukcyjne, odtwarzające i powielające wzory malarskie za pomocą różnych technik, wśród których dominuje litografia. Cennym przykładem tego rodzaju pracy jest rycina, odtwarzająca monumentalny barokowy obraz z kościoła parafialnego w Żółkwi, przedstawiający zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najliczniejszy zespół stanowi grupa 16 grafik odbitych we Lwowie przez Marcina Jabłońskiego. Dokumentują one wystrój gabinetu historycznego pałacu biskupiego w Krakowie, wykonany na zlecenie biskupa Jana Pawła Woronicza przez malarza Michała Stachowicza w początkach XIX w. Dzięki nim możemy poznać panoramę dziejów narodu polskiego, od wędrówek legendarnych Sarmatów do ustanowienia Królestwa Kongresowego w 1815 r. Poziomem artystycznym wyróżniają się ryciny wydane przez Towarzystwa Sztuk Pięknych, działające od połowy wieku w Krakowie i Warszawie, które przekazywały co roku swoim członkom reprodukcję wybranego obrazu. Jedną z nich jest eksponowana na wystawie mezzotinta przedstawiająca legendarną Wandę według obrazu Maksymiliana Piotrowskiego z 1859 r., której poświęcono wiele współczesnych utworów literackich i plastycznych. Prezentowane są również reprodukcje dzieł innych znanych artystów, zajmujących się tematyką historyczną – Leopolda Leofflera, Aleksandra Lessera, Józefa Simmlera czy Jana Matejki. Ich obrazy, obok najważniejszych wydarzeń z przeszłości, przedstawiały sceny związane z kultem bohaterów narodowych.


WERNISAŻ WYSTAWY 27 KWIETNIA 2017, GODZ. 18
PAŁACYK HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

Kurator wystawy: Marian Gucwa
Koordynator wystawy: Łukasz Wojtczak