„Stowarzyszenie Strawczyn Od Nowa” powstało 18 grudnia 2016 roku – w tym dniu odbyło się zebranie założycielskie. Ukonstytuował się zarząd, którego prezesem został Michał Sienkiewicz.

Stowarzyszenie zostało utworzone spośród uczestników projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2016 pt. „ Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy” , realizowanego przez Fundację im. Stefana Żeromskiego.
Kilkumiesięczna współpraca zaowocowała wspólnymi działaniami i planami na przyszłość. Strona internetowa i film promocyjny powstały także w ramach tego projektu.

Członkowie Stowarzyszenia działając razem i oddzielnie – zamierzają stworzyć wspólną ofertę turystyczną dla okolic Strawczyna.Chcemy by strona internetowa była platformą informacyjną o działaniach Stowarzyszenia oraz informowała o różnych przedsięwzięciach innych podmiotów, które mogą być interesujące dla turystów.

Zapraszamy w Góry Świętokrzyskie – a zwłaszcza w nasze okolice