Sławne postacie i pamiątki ich pobytu

Nie sposób wymienić wszystkich znanych z historii ludzi, którzy (zaznaczyli swoją obecność) zostawili swój ślad na tej ziemi. O niektórych tylko pamięć w opowieściach i legendach pozostała, o innych – materialne ślady działalności lub obiekty, budowle które pobudowali bądź zamieszkiwali.

Jednak do najbardziej znanych należą:

H.Kołłątajhttpwww.ipsb.nina.gov.pl

Hugo Kołłątaj

uczestnik (m.in.) powstania kościuszkowskiego, po upadku powstania ukrywał się na terenie rodzinnych posiadłości – w Wólce Kłuckiej i w posiadłościach Tarłów.
Marzył by osiąść tu na stałe, zlecił nawet projekt budowy pałacu – zrealizowany po jego śmierci przez bratanka Eustachego Kołłątaja o Kołłątajówce można przeczytać w rozdziale historie i legendy.

Portret_Stefana_Żeromskiegopl.wikipedia.org

Stefan Żeromski

urodził się w Strawczynie 14.10.1864 r. – a obecnie w miejscu gdzie stał dom zamieszkały przez jego rodziców znajduje się kamień z pamiątkową tablicą. Na temat tego wielkiego pisarza wiele źródeł można znaleźć . Od tytułu jego powieści „Wierna Rzeka” przyjęła nazwę miejscowa rzeka Łososina.

Maria-Skłodowska-Curiehttpobliczaludzi.com

Maria Curie-Skłodowska

spędzała dwukrotnie kilkumiesięczne wakacje u wujostwa Wilgosińskich w Podzamczu Piekoszowskim – a czasem towarzyszyła dziadkowi w czasie sprawowania przez niego urzędu sędziego gminnego w Promniku.

sienkiewicz_top_foto_0_0culture.pl

Henryk Sienkiewicz

Najbardziej znany to Henryk Sienkiewicz – o którym można dowiedzieć się w wielu źródłach, w tym w Muzeum jego imienia w Oblęgorku gdzie mieszkał i tworzył.

Kazimerz Wielkiwww.focus.pl

Król Kazimierz Wielki

polował w tych stronach, w drodze do swojej ukochanej Estery w Opocznie i Inowłodzu.

Nie można jednak zapomnieć o takich osobistościach jak:

Pc_Wladyslaw_Jagiellohttpmalarstwo-historia.blogspot.com
Król Jagiełło

w niedalekich Radoszycach spędził Święto Trzech Króli w 1411 roku, w czasie wojny z Krzyżakami.

Walery_przyborowskiwikipedia.org
Walery Przyborowski

opisywał Chełmce, umiejscawiając tu akcję swojej powieści Arianie.

Stanisław Staszichttpipsb.nina.gov.pl
Stanisław Staszic

wizytował tutejsze kopalnie i huty, założył Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach.

Władysław IV Wazaniezlasztuka.net
Król Władysław IV

przebywał w Grzymałkowie, gdzie podobno się zdrzemnął pod drzewem– i stąd pierwotna nazwa tej miejscowości Drzymałków.

Stanisław Konarskihttpwww.chrobry1lo.pl
Stanisław Konarski

Wielki myśliciel i reformator, bywał u swojego wuja Jana Tarły a spraw Staropolskiego Okręgu Przemysłowego doglądał Stanisław Staszic.

Stanisław August Poniatowskihttpnaszemiasto.pl
Król Stanisław August

wizytował kopalnie i huty w roku 1787 roku

Można wspomnieć o wielu jeszcze znanych ludziach – a wiedza nasza jest ciągle jeszcze niepełna i tajemnice czekają na odkrywców…