„Szafranowy Dwór”
Strawczynek,
ul. Turystyczna 8
tel. 883-111-460
Agroturystyka „Czupurek”
Korczyn 37a
26-067 Strawczyn
tel. 696 126 224
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Strawczynie
ul. Żeromskiego 9 (Szkoła Podstawowa w Strawczynie)
26-067 Strawczyn
tel. +48 41 303 80 12, +48 790 534 218
e-mail: recepcja@schroniskostrawczyn.pl
http://www.schroniskostrawczyn.pl/