Pomniki i osobliwości przyrody

W okolicy Strawczyna znajdują się (niżej opisane) następujące pomniki przyrody:

1. Ambona skalna – w pobliżu wsi Kuźniaki – w stronę Łopuszna,

2. Grzęda skalna – wzniesienie na zachód od Kuźniaków

3. Głazowisko – Góra Kuźniacka

4. Stare wyrobisko górnicze wgłębne (Strawczynek)

5 Śródleśne oczko wodne (Strawczyn)

Ponadto drzewa-pomniki, których najwięcej znajduje się w Oblęgorku, na terenie parku Muzeum im. H.Sienkiewicza. Ponadto wiekowe dęby można spotkać w alei prowadzącej do Kołłątajówki (w Wólce Kłuckiej).

Ambona skalna – (w pobliżu wsi Kuźniaki, przy niebieskim szlaku w stronę Łopuszna), o długości 10 m, wysokości do 8 m położona na zboczu tuż poniżej wierzchołka wzniesienia oraz opadająca z tego wierzchołka po zboczu grzęda skalna długości ok. 30 m, zbudowana z bloków o wysokości 1-2 m. Formy skalne zbudowane z dolnotriasowych piaskowców nierównoziarnistych.

Sołectwo Nowek, kulminacja wzniesienia na północny-zachód od centrum wsi Kuźniaki.

Grzęda skalna – (wzniesienie na zachód od Kuźniaków) – wieńcząca wzniesienie mająca długość 50 m i rozciągłość na osi wschód-zachód. Wysokość grzebienia bardzo zmienna, w części zachodniej sięgająca 1-2 m, w części centralnej i wschodniej 3-4 m. Zbudowana jest z czerwonych i różowych piaskowców dolnego triasu, głównie średnioziarnistych.

Głazowisko – Góra Kuźniacka. Obszar o długości ok. 40 m i szerokości 20 m, położony na stromym zboczu góry, pokryty licznymi głazami i blokami skalnymi. W górnej części bloki tworzą podłużne usypisko – niewielką grzędę skalną, w dolnej części duży blok o rozmiarach: długość – 4,0 m, wysokość – 2,0 m, szerokość ok. 1,5 m. Bloki i głazy zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców jasnoszarych, niekiedy różowawych lub beżowych o zróżnicowanym uziarnieniu.

Na południowym zboczu Góry Kuźniackiej w odległości kilkudziesięciu metrów na południowy wschód od kulminacji góry -wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego pomiędzy Kuźniakami a Perzową Górą.

Stare wyrobisko górnicze wgłębne (Strawczynek) o długości 65 m, szerokości 15- 20 m, głębokości do 3 m, stanowiące pozostałość dawnych prac badawczych i wydobywczych na terenie złoża barytu. Ok. 500 m na południe od szosy Kielce Strawczyn oraz ok. 500 m na zachód od zabudowań Strawczynka

Śródleśne oczko wodne

Obiekt położony jest w Strawczynie, w obrębie otuliny Suchedniowsko Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu torfowiska wysokiego i przejściowego stanowiącego otoczenie oczka wodnego oraz porastających torfowisko zbiorowisk roślinności z typowymi gatunkami : turzyca bagienna, turzyca pospolita, przygiełka biała, wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna oraz krzewinki: modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, bagno zwyczajne i borówka bagienna.

Dojście od drogi Strawczyn-Niedźwiedź ulicą Leśną, starym (czarnym) szlakiem rowerowym

Aktualnie budowana jest tu platforma widokowa przez Fundację im. Stefana Żeromskiego z funduszy MOŚiGW.

Rezerwaty przyrody

Rezerwat Barania Góra

Rezerwat przyrody Barania Góra znajduje się na zboczu góry, której szczyt wznosi się na 427m npm.

Jest to rezerwat leśny w pobliżu Oblęgorka w gminie Strawczyn. Leży na stokach Baraniej Góry w Paśmie Oblęgorskim Gór Świętokrzyskich, na wysokości od 286 do 410 m n.p.m. – pomiędzy Pałacem-Muzeum H.Sienkiewicza a szczytem Góry Baraniej.

Przedmiot ochrony: las jodłowo-bukowy oraz ciekawa roślinność runa leśnego

Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Kuźniaków do Gołoszyc.

Znajdują się tu liczne wąwozy, niekiedy przekształcone w nieckowate dolinki. Wśród roślinności podlegającej całkowitej ochronie występuje bluszcz pospolity, barwinek pospolity, buławik mieczolistny, wawrzynek wilczełyko i widłak wroniec.

Rezerwat Góra Dobrzeszowska

Góra Dobrzeszowska – wzniesienie o wysokości 367 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, należące do Pasma Dobrzeszowskiego, wchodzące w skład rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Na starszych mapach zwane też Górą Langiewicza.

Na szczycie wzniesienia znajduje się prehistoryczny obiekt kultury materialnej i duchowej (sanktuarium z czasów przedchrześcijańskich, pozostałości obserwatorium astronomicznego oraz zespół naturalnych elementów przyrodniczych i krajobrazowych, nierozerwalnie związanych z obiektem archeologicznym. Zdaniem niektórych archeologów obiekt mogli zbudować Wiślanie około 200 lat przed podbojem tych terenów przez Polan (znalezione fragmenty ceramiki określa się na wczesne średniowiecze). Po zachodniej stronie góry – 30 metrowa wieża, służąca do wypatrywania pożarów.

Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny z miejscowości Pogorzałe do Kuźniaków (więcej o Górze Dobrzeszowskiej – w rozdziale Historie i legendy…)

Rezerwat Perzowa Góra

Góra Perzowa – szczyt (396 m n.p.m.) położony w Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym znajdujący się w Paśmie Oblęgorskim Gór Świętokrzyskich pomiędzy wsiami Kuźniaki i Hucisko. Znajduje się tu rezerwat przyrody Perzowa Góra, na terenie którego odsłonięte są bloki czerwonego piaskowca triasowego. Na samym szczycie tworzą one kilkudziesięciometrowy mur skalny osiągający miejscami wysokość 6 m. W najwyższej jego części jest sztucznie powiększona jaskinia, w której znajduje się kaplica Świętej Rozalii (więcej w rozdziale Zabytki i rozdziale Historie i legendy… )

Przez Górę Perzową przechodzi szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Kuźniaków do Gołoszyc.