W gościnnych progach Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku odbył się 2 sierpnia wykład inaugurujący cykl szkoleń i wizyt studyjnych w ramach konkursu FIO 2016. Po 3 miesięcznych intensywnych działaniach promocyjnych i rekrutacyjnych, 2 sierpnia w sali konferencyjnej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku odbył się wykład inaugurujący cykl szkoleń w ramach projektu FIO 2016 „Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy-aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn”. Wykład poprowadził Jarosław Kuba prezes Stowarzyszenia Bałt – współtwórca sukcesu Jura Parku w Bałtowie. Wśród słuchaczy znalazły się osoby i instytucje kluczowe dla powodzenia projektu: gminę reprezentował wójt Tadeusz Tkaczyk, Muzeum im. H. Sienkiewicza reprezentowała wicedyrektor Magda Klamka a rodzinę Sienkiewiczów reprezentowała Anna Dziewanowska oraz Michał i Anna Sienkiewiczowie. Uczestniczyły także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w dziedzinie usług turystycznych bądź w jakiś sposób związane z działalnością turystyczną.Przypominamy, że jest to projekt finansowany ze środków UE (realizowany przez Fundację im. Stefana Żeromskiego), mający na celu lepsze wykorzystanie walorów turystycznych okolic Strawczyna.

Wykład rozpoczął cykl szkoleń i wyjazdów studyjnych do miejscowości, które żyją z turystyki (jak Bałtów), gdzie kilkanaście lat temu nie zaglądał żaden turysta.

Jak im się to udało? – Tego można się będzie dowiedzieć od kuchni, od osób które zapracowały na ten sukces. Te osoby, lokalni liderzy będą tego uczyć jako wykładowcy.

ZAPRASZAMY DO GALERII