Z dniem 1 maja 2016 roku ruszył projekt pt.

Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy-aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn”.

W rankingu zdobył 69 miejsce wśród 2735 wniosków złożonych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – Konkurs FIO 2016 Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo !

Projekt realizuje Fundacja im. Stefana Żeromskiego. Projekt ma na celu wykorzystanie głównych atutów gminy i bliskich okolic : bogatego krajobrazu i ciekawej przeszłości historycznej.

Uczestnicy projektu to osoby zainteresowane stworzeniem wspólnej oferty turystycznej dla tego obszaru.

W ramach projektu zaplanowane zostały wyjazdy studyjne, wykłady i szkolenia warsztatowe. Te działania mają za zadanie zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami, pobudzenie ich inwencji i pomysłowości oraz pogłębienie wiedzy.

Na bazie zdobytej wiedzy uczestnicy projektu mają ułożyć plan stworzenia nowych usług i atrakcji turystycznych, a niektóre pomysły zacząć wdrażać już w czasie trwania projektu.

Zamiarem projektu jest stworzenie łańcuszka ludzi i atrakcji turystycznych, w którym każde ogniwo w poczuciu wspólnego interesu zadba o interesy pozostałych ogniw. Turysta będzie zachęcany by odwiedzić każde ogniwo łańcuszka atrakcji i będzie się jak po łańcuszku przemieszczał od atrakcji do atrakcji przez cały weekend.

Jednym z elementów wspólnej oferty turystycznej jest niniejsza strona internetowa – stworzona dzięki funduszom projektu.