PIKNIK ARTYSTYCZNY – KOLORY SARMACJI to projekt Stowarzyszenia „Strawczyn od nowa” z grantu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LGD Dorzecze Bobrzy.
Projekt ma na celu promocję kultury i sztuki staropolskiej z okresu opisywanego przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii – okresu kultury sarmackiej.
Jest to jednodniowa impreza mająca charakter pikniku, podczas którego odbędą się warsztaty artystyczne.

Organizatorzy projektu występować będą w czasie zajęć artystycznych w strojach z epoki lub elementach strojów nawiązujących do stylu sarmackiego. W związku z tym planowany jest zakup strojów, które w przyszłości wykorzystywane będą w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach promujących region świętokrzyski.
Innowacyjność projektu „PIKNIK ARTYSTYCZNY – KOLORY SARMACJI” polega na wykorzystaniu w inny niż dotychczas sposób lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w celu:
– upowszechniania wiedzy o kulturze staropolskiej z czasów opisywanych w Trylogii,
– wzmocnienia przekonania o wartości lokalnych zasobów poprzez promowanie najciekawszych prac konkursowych i ich twórców;
– integracji mieszkańców gminy Strawczyn oraz gmin okolicznych;
– promocji gminy Strawczyn oraz gmin sąsiednich
Ponadto operacja zakłada współudział osób z grupy wiekowej 50+, osób dojrzałych i dzieci – w pełnej integracji tak w fazie przygotowań jak i w czasie samej imprezy.
Piknik jest imprezą przeznaczoną zarówno dla dzieci, jak też ich rodziców i dziadków – w części konkursów mogą brać udział tylko drużyny wielopokoleniowe.
Piknik planowany jest na 13 lipca 2019 r