W dniach 17-18 grudnia odbył się ostatni wyjazd studyjny w ramach projektu FIO 2016. Był to wyjazd do Poźrzadła Wielkiego – „szklanej wioski tematycznej” położonej w pobliżu Drawska Pomorskiego. Wcześniej odbyły się inne wyjazdy: Wyjazd studyjny – Sierakowo Sławieńskie: Jest jedną z 5 wsi tematycznych ściśle ze sobą współpracujących położonych w woj. Zachodniopomorskim. Stanowi modelowy przykład wioski tematycznej stworzonej od nowa dzięki funduszom UE. Niewielka wieś z typowym zestawem problemów – bezrobocie, apatia społeczna, brak infrastruktury, nie dochodziła do niej nawet jakakolwiek droga utwardzona. W wyniku projektu stała się uczęszczaną atrakcją turystyczną. W roku 2007 Sierakowo Sławieńskie znane już jako Wieś Hobbitów – odwiedziło 10 tys. osób. W czasie wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się nie tylko z sukcesami, ale też z metodami pokonywania najróżniejszych przeszkód i trudności. Ponadto zwiedzili Wioskę Hobbitów i wzięli w grze terenowej. Zwiedzili także pobliskie współpracujące ze sobą wioski tematyczne: Iwięcino -Wioskę Końca Świata i Paproty – Wioskę Labiryntów.Pomysł wioski tematycznej można adaptować na naszym terenie. Wyjazd studyjny – gm. Bieliny i Nowa Słupia w województwie świętokrzyskim – Centrum Kultury i Tradycji Gór Świętokrzyskich” i Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej – jako elementy kompleksowego produktu turystycznego tego terenu. Uczestnicy zwiedzili zbudowaną od nowa Osadę Średniowieczną gdzie poszczególne chaty służą prezentacji różnych średniowiecznych rzemiosł – ten pomysł można adaptować na terenie gminy Strawczyn. Wyjazd studyjny do wsi Stawiany koło Pińczowa. To teren na którym jest realizowany projekt polegający na poprawie stanu i zachowania siedlisk przyrodniczych, dzięki przywróceniu wypasu owiec na tym terenie. Dzięki temu osiąga się poprawę stanu środowiska przyrodniczego zwiększa liczbę nowych miejsc pracy. Duża część gminy Strawczyn to także obszar, który był od wieków wypasany przez owce i bydło. Od kilkudziesięciu lat gdy zaprzestano hodowli i uprawy, na słabych glebach rozpanoszyły się chwasty, samosiejki, bezwartościowe chaszcze – tak więc warto byłoby skorzystać z przykładu. Wypasane na nieużytkach i łąkach owce, pozwoliłyby przywrócić stan przyrody taki jaki był w czasie gdy rezerwaty były tworzone. Jednocześnie hodowla owiec stała by się źródłem utrzymania dla części mieszkańców gminy. Wyjazd studyjny Złota Woda gm. Janów Na tym wyjeździe można było zaobserwować szereg ciekawych inicjatyw – oraz nawiązana została współpraca, która zaowocuje wspólnymi działaniami. Wyjazd studyjny Poźrzadło Wielkie k. Drawska Pomorskiego.Mieszkańcy tej wioski tematycznej specjalizują się w prowadzeniu warsztatów obróbki i zdobienia szkła. Ten pomysł można także adaptować w naszych warunkach, gdyż w przeszłości istniały w naszej okolicy huty szkła i metali.

ZAPRASZAMY DO GALERII