28 grudnia w ramach projektu zrealizowane zostały filmy promujące nasze okolice:

Humorystyczny film z dziecięcym narratorem – link

Film z dorosłym lektorem – link

Polecamy i prosimy i upowszechnienie.